Sve više se u medijima pominje pojam digitalizacije i informacionog društva i na bazi toga razgovarali smo predstavnicima političkih stranaka a konkretan odgovor dostavio nam je  Dragan Pajić iz Dervente, član Glavnog odbora DEMOSA-a.

Po vašem mišljenju kakva je trenutna situacija po pitanju digitalizacije i IT sektora?

"Uvođenjem  digitalizacije u društvo i Republiku Srpsku došli bi u mogućnost da se zaposli između 3.000 do 4.000 mladih ljudi čime bi automatski bio spriječen njihov odlazak iz zemlje" izjavio je Pajić

"Sa digitalizacijom u društvu a prije svega u privredi povećaće se transparentnost i brzina u poslovanju i razmjeni informacija te će naša privredna društva poboljšati svoju konkurentnost na trzištu.

Problem u digitalizacije je nepostojanje jasnog pravnog okvira za ovu oblast na nivou BiH pa se investicije uglavnom zasnivaju na sredstvima domaćih kompanija.


Ako usporedimo da smo prije 15 godina po pitanju digitalizacije i IT sektora bili u rangu sa Estonijom, koja je sada lider u IT industriji, a BiH se trenutno nalazi pri dnu po upotrebi digitalizacije u privredi, samo po sebi nameće zaključak da je potrebno više ulagati u ovaj proces.


Proces digitalizacije društva i privrede je dug i trazi dosta velika finansijska sredstva koja se mogu obezbjediti pored domaćih izvora i od strane IPA EU Fondova čime će ova grana industrije bitno napredovati." naveo je u svojoj izjavi Dragan Pajić.

Joomla templates by a4joomla